‘Openbaar Ministerie laat zich meesleuren door het CBR…’

“In mijn strijd met het CBR is sinds december duidelijk dat het Openbaar Ministerie zich wel heel gemakkelijk laten meeslepen in de valse beeldvorming die de andere overheidsinstantie BEWUST creëert” zegt de Needse rijschoolhouder en journalist Henrie Kamps.

“Als het CBR een valse aangifte doet dan trekt het Openbaar Ministerie alle registers open en kan een nikszeggende zaak binnen enkele maanden ’ter zitting’ worden gebracht.

Als ik een aangifte doe van ambtelijk misbruik, grensoverschrijdend gedrag en oneerlijke handelspraktijken of miljoenenzwendel tegen Alexander Pechtold en het CBR dan lukt dat niet, omdat er ergens ‘iemand’ voor gaat liggen en tegen de verbalisant zegt: “Mijnheer moet maar een civielrechtelijke procedure starten!”.

Ik herinner mij nog heel goed dat de Enschedese advocaat Jerome de Jongh van Lier in de rechtszaal in een privékwestie riep:

“Het kan deze horken geen donder schelen wat hun gepruts voor de burger voor gevolgen heeft.” Het OM noemde hij een ‘listige slang’ en een ‘criminele organisatie, die er alleen op uit is op het eigen gelijk te halen’.”

Jerome de Jongh van Lier, Damsté Advocaten

“Sinds 13 december 2021 heb ik meerdere pogingen ondernomen om aangifte te doen tegen Alexander Pechtold’s CBR en een vijftal CBR consorten; vergeefs. Andersom hebben de vijf consorten en Alexander Pechtold (persoonlijk) tot tien keer toe de politie tegen mij opgezet én aan het werk gehouden.

Het Openbaar Ministerie heeft in enkele gevallen op een meer dan grove wijze haar wettelijk taak nagelaten. Laat ik het nuanceren; een of andere (hulp) Officier van Justitie beseft volstrekt niet dat het OM een onderdeel van de rechterlijke macht heeft. Mogelijk moet Europa eens een kijkje nemen in de integriteit van onze rechterlijke macht?”

Op advies van de Minister van Justitie heb ik uiteindelijk op 1 mei een eerste bezwaar ingediend bij het Arrondissementsparket Oost-Nederland. Nu is het afwachten of hier ooit een reactie op volgt. Zo niet, dan gaan we de minister voor de camera halen om een toelichting te geven op het falende beleid….