Eerste raming massaclaim op CBR: 50 miljoen!

De initiatiefnemers achter CBRClaim.nl hebben dinsdagavond bekend gemaakt dat volgens een eerste raming de beoogde massaclaim op het CBR minimaal 50 miljoen zal bedragen. Volgens onderzoek zijn zeker 100.000 (voornamelijk) jongeren financieel gedupeerd door het CBR; gemiddeld schadebedrag €500 voor extra rijlessen in verband met onnodige wachttijd overbrugging. Binnenkort starten de onderhandelingen met enkele gespecialiseerde advocatenkantoren over de onderbouwing én indiening van de massaclaim.

“In het belang van de juridische procedures willen wij niet al te veel prijsgeven over de onderbouwing van de claims, maar duidelijk is dat jongeren massaal gedupeerd zijn door de overheid. Het CBR heeft schriftelijk bevestigd dat er een grote fout zat in haar reserveringsplatform TOP waardoor er onjuiste data werd verkregen over de examencapaciteit, het CBR ondernam volgens een schriftelijk verklaring van directeur Huizing niets om het misbruik van grote eendags-theorieopleiders te bestrijden in het gerobotiseerd ‘afvangen’ van extra beschikbare examencapaciteit én het is zeer merkwaardig dat tijdens de laatste lockdown het CBR (en rijschoolbranche) werden uitgezonderd van de lockdown voor contactberoepen, waardoor er ditmaal geen nadelig effect was op de doorstroom. Dan moet de overheid, het CBR, maar uitleggen waarom dat wel het geval was in de tweede lockdown.”

De werving van claims en aangiftes via onder andere cbrclaim.nl, cbrmassaaangifte.nl én massaaangiftecbr.nl staat voorlopig gepland vanaf 1 april 2022.