Legt Almelose rechtbank journalistenplatform het zwijgen op?

De voortekenen waren er al; de ex van Gerard Sanderink bestookt nu ook journalist/klokkenluider Henrie Kamps met een dwangsom van maximaal 1 miljoen euro. Daarvoor heeft Van Egten, als gebruikelijk, de Zuidas advocaten van Simmons & Simmons ingeschakeld. Gelukkig is de dagvaarding ditmaal geen 500 pagina’s maar fors minder; de dagvaarding telt ditmaal slechts 35 pagina’s. De persvrijheid lijkt in het geding en (inter)nationale journalisten vakbonden kijken mee naar het vonnis van de Almelose rechtbank.

“Het is duidelijk dat de aanval op Henrie Kamps een persoonlijke aanval is, omdat hij als columnist een duidelijke mening heeft over de kwestie tussen deze ex van Gerard Sanderink en de succesvolle ondernemer. Onze redactie heeft ook de indruk dat er mogelijk sprake is van ‘moderne chantage’ waarbij er vermoedens zijn dat vanuit de hoek van Van Egten zelf beschadigende informatie verspreid wordt om daarna via dwangsommen het ‘losgeld’ te incasseren” zegt een van de research-redacteuren. Daar doen we eveneens research naar. Alle documenten kunnen namelijk evenzogoed vanuit het ‘kamp Van Egten’ zijn gestuurd.

De suggestie in de dagvaarding dat Kamps geen journalist is, maar zich simpelweg laat betalen voor negatieve beeldvorming rond de voormalige RTV Oost medewerkster Brigitte van Egten werpt Kamps verre van zich. Kamps schrijft op dezelfde manier al langer over andere onderwerpen; over ministers, over CBR directeur Alexander Pechtold of de korpschefs van de politie Oost-Nederland” zegt een woordvoerder van het buiten de EU gevestigde journalistieke platform. Kamps heeft in het verleden al vaker bewezen ‘niet te koop’ te zijn en heeft de ‘gewraakte’ documenten ook niet persoonlijk ontvangen. Ze zijn binnengekomen bij de redactie en zijn niet te herleiden naar Gerard Sanderink, Rian van Rijbroek of wie dan ook. Eerder ontving onze redactie ook al ‘gelekte’ stukken in het dossier CBR; waaruit bleek dat CBR directeur Alexander Pechtold op 16 december 2021 een valse aangifte had ingediend tegen Kamps. In een tijd waarin steeds meer mensen in dit land lijden onder misbruik van de macht, gecorrumpeerd gedrag én (ambtelijke) corruptie zal dat wel vaker voorkomen.

“Wij zien in deze ook helemaal niet het spoedeisende karakter en vinden dat onze advocaten meer tijd nodig hebben om alle suggesties te verwerpen. Wij denken dat de rechtbank zich in deze ‘spoedeisende’ kwestie een beetje heeft laten leiden door de behendige Zuidas advocaten van Brigitte van Egten. Een volgende poging om dwangsommen op te strijken”

Kamps is zelf niet bereikbaar voor commentaar en zal aanstaande vrijdag, in de besloten zitting van de Almelose rechtbank, ook niet verschijnen. Hij laat zich vertegenwoordigen door een advocaat. Kamps ondergaat vrijdag een hartkatherisatie omdat hij op 8 maart jl. in een ander journalistiek onderzoek al zwaar werd mishandeld en daarbij urenlang met hartklachten, mogelijk hersenletsel of gebroken nek onder behandeling was. Inmiddels is duidelijk dat Kamps een hartinfarct heeft gehad.