Geweld is nooit de oplossing!

Natuurlijk zijn het woelige tijden in ons (ooit) ‘gave’ land. We dreigen meer en meer af te drijven naar de status van ‘bananenrepubliek’. De overheid is onbetrouwbaarder dan ooit en de rechterlijke macht lijkt bij tijd en wijlen door de bomen het bos niet meer te zien. Na het Kindertoeslagschandaal staken rechters massaal de hand in eigen boezem, nadat ons kabinet dat ook al had gedaan. Maar dezelfde personen zitten gewoon nog op dezelfde plek. Als dat in het bedrijfsleven zo zou gaan dan hadden we vijf keer zoveel faillissementen. En als dat bij het Nederlands elftal zou gebeuren dan hoefden we nu niet de discussiëren of we wel of niet naar Qatar moeten gaan…

Het is de taak van journalisten om onze democratische waarden hoog te houden. Objectief, gebaseerd op feiten, verslag te doen van maatschappelijke ontwikkelingen, politieke besluitvorming én ook over gerechtelijke uitspraken. Een journalist is geen onderdeel van de ’trias politica’.

We zien, wat dat betreft, al jarenlang dat veel (traditionele) media de weg een beetje kwijt zijn geraakt. We zien ook dat de publieke opinie evenals de politie, het Openbaar Ministerie en in een enkel geval de rechter invloed wil uitoefenen op journalisten. We zien ook een toename van geweld in onze maatschappij; hulpverleners kunnen vaak hun werk niet meer veilig uitvoeren. Maar dat geldt zeker ook voor journalisten.

Door de opeenstapeling van grote maatschappelijke problemen en vraagstukken zal de druk op onze democratie de komende jaren meer en meer toenemen. Juist dan moeten journalisten vrij zijn in het uitoefenen van hun vak.

Geweld; zoals door CBR directeur Alexander Pechtold geïnitieerd. Geweld: zoals door René Brünen toegepast. Geweld: zoals door Tom Brünen verklaard. Geweld: zoals door de Enschede politie toegestaan. Geweld: zoals door het Openbaar Ministerie ‘ontkend’ past niet bij ons ‘gave’ land.

Boeren moeten zich daar aan houden; maar (voormalige) politici en alle andere Nederlanders ook!

Deze week moet ik een hartoperatie ondergaan, omdat ik als journalist op 8 maart 2022 in het bijzijn van de lokale politie en een CBR examenmanager [inmiddels overgeplaatst naar Rotterdam, red] ernstig ben mishandeld en een hartinfarct heb opgelopen….

De dader loopt lachend rond, de politie en OM frustreren uit alle (on)macht zelf het onderzoek!

Geweld is nooit de oplossing!