Massaclaim op CBR van 250 miljoen uitgesteld tot 1 september!

Voor de tweede keer hebben de initiatiefnemers van CBRClaim.nl besloten om de aanmelding uit te stellen; tot 1 september 2022. Belangrijkste reden is dat de juridische voorbereidingen meer tijd vergen dan verwacht.

“Maar van uitstel komt geen afstel!” zegt een van de initiatiefnemers, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. “Het is duidelijk geworden dat door het CBR Schandaal, zoals de kwestie nu al in de rijschoolwereld wordt genoemd, de emoties bij het CBR én de grote rijscholen flink zijn opgelopen. Op 8 maart 2022 is de klokkenluider [Henrie Kamps, red] zelfs zwaar mishandeld door de eigenaar van de grootste rijschool van Twente Verkeerscollege Brünen; René Brünen. Sindsdien hebben we besloten om vanuit de anonimiteit te werken”

Naar die zwarte mishandeling zijn verschillende onderzoeken gestart, maar die worden gefrustreerd door de Officier van Justitie. Het Openbaar Ministerie weigerde eerder de aangiftes van Kamps en zijn onderzoeksplatform in behandeling te nemen.

Uit onderzoek van het onderzoeksplatform bleek vorig jaar dat bugs in het reserveringsplatform TOP van het CBR en oneerlijke handelspraktijken honderdduizenden jongeren ernstig financieel gedupeerd zijn; die financiële schade kan oplopen tot meer dan 250 miljoen.

Momenteel ligt de kwestie ter beoordeling bij de Autoriteit Consument & Markt, de Nationale Ombudsman en is er op advies van de Ministerie van Jusititie & Veiligheid een klacht ingediend bij het Arrondissementsparket Arnhem. Ondanks herhaalde verzoeken weigert de Officier van Justitie de ontvangst van die klacht/melding te bevestigen.