SharePeople voert direct verbeteringen in dienstverlening door!

Amper een week nadat het ‘dossier SharePeople’ werd geopend op ONRECHT.nl laat de oprichter Cosmas Blaauw in een mail weten dat de kritiek op de werkwijze ter harte is genomen en heeft geleid tot verbeteringen:

In een schriftelijke reactie schrijft de oprichter:

Dit is wat we hebben geleerd:

1. We zijn niet consistent geweest in de communicatie over de op te vragen inkomensgegevens. Er zit een verschil in de gegevens die we bij aanmeldingen bij SharePeople zeiden te gaan opvragen bij ziekte, en de gegevens die we daadwerkelijk opvragen zodra iemand ziek is. Hoe goed bedoeld ook van ons om naar een langere periode te kijken (dus vaak van vóór Corona), het schept verwarring en zorgt voor vertraging van het donatieproces en dat is niet goed. Dus dank voor je feedback, dit gaan we verbeteren.

2. We hadden de donatiedatum niet moeten uitstellen. De gegevens over de eerste 6 maanden voor ziekmelding had je op tijd aangeleverd (21 mei) en we hadden helder moeten communiceren wat we je op basis van die gegevens zouden gaan doneren en niet slechts moeten communiceren ‘we hebben meer gegevens nodig’. Je had vervolgens zelf kunnen beoordeling of je met het door ons vastgestelde bedrag genoegen zou nemen, of dat je voor meer aanvullende gegevens zou gaan zorgen.

3. We moeten beter uitleggen dat we zowel ‘het inkomen vóór ziekmelding’ als het ‘arbeidsongeschiktheidspercentage’ beoordelen en dat dat door twee verschillende (onafhankelijke) teams binnen SharePeople wordt beoordeeld. ‘Minder donaties krijgen omdat het daadwerkelijke inkomen (voor ziekmelding) lager was dan het inkomensniveau’ is iets anders dan ‘minder donaties krijgen omdat er deels gewerkt kan worden’. En de teams (Janneke/Wendy over inkomen en Ivo/Nicolette over het arbeidsongeschikheidspercentage) zullen beter moeten aangeven aan de zieke deelnemers wanneer informatie wordt verstrekt waarmee zij niets zullen (of mogen) doen. M.a.w. Ivo zal nooit je inkomen of donatiebedrag beoordelen en Janneke zal nooit informatie over je ziekte beoordelen of vastleggen.

4. We moeten tijdig uitleggen wanneer, waarom en met welk bedrag we (gaan) afwijken van het inkomensniveau (‘het verzekerde inkomen’) en voorafgaand aan de daadwerkelijke donatie dit eenduidig communiceren.

“Ik ben blij dat Cosmas Blaauw zo adequaat handelt en ben over van overtuigd dat de AOV ‘verzekering’ met deze verbeterpunten een prima product is en blijft voor kleine zelfstandigen en zzp-ers in de rijschoolwereld” zegt klokkenluider Henrie Kamps.

Het dossier SharePeople blijft nog een maand ‘open’ en als er in die periode geen bijzondere meldingen of constateringen binnen komen kan dat dossier het archief in.