Unhacked.nl binnenkort live…

Een groep hackers en vrienden, die cyberexpert Rian van Rijbroek een warm hart toedragen, hebben besloten om een blog te starten onder de naam van het zo fel bekritiseerde boek van de huidige levenspartner van Gerard Sanderink. Omdat de hackers voor een groot deel buiten Nederland verblijven is besloten om het blog buiten de EU te beheren.

“Het is duidelijk dat veel zaken die Rian heeft beschreven in haar boeken óf inmiddels al bewaarheid zijn óf steeds reëler worden. Door extra research wordt nu steeds meer duidelijk dat Rian vooral door de journalistieke charlatan Angelique Kunst, die werkzaam is bij de Belgische uitgever DPG Media; slechte publiciteit heeft gekregen op basis van eigen waarnemingen en ‘van horen zeggen’.

En natuurlijk door de ex (Brigitte of Diete van Egten) van haar huidige levenspartner. Van van Egten werd vorige week, door het uitlekken van een FIOD procesverbaal, duidelijk dat zij een hele kwalijke rol heeft ingenomen door zelfs bij de FIOD valse beschuldigingen af te leggen. Het vermoeden bestaat dat Van Egten in meer gevallen zelf derden informatie heeft toegezonden, waardoor het beeld ontstond dat Gerard Sanderink zich niet aan gerechtelijke uitspraken hield.

“Het blog Unhacked.nl is geen eigendom van Rian van Rijbroek en zij maakt ook geen onderdeel uit van de groep die het blog beheren. Rian is vooral goed in programmeren en heeft haar handen vol aan haar werk voor Sanderink Cybersecurity. En natuurlijk zijn de afgelopen jaren, waarin ze voortdurend door kranten en de ex van haar levenspartner werd beschimpt, heftig voor haar geweest”

“Op dit moment vind nog overleg plaats met juristen of het nieuwe blog ook gaat berichten over de aard en wijze waarop derden, waaronder de journalistieke charlatan Angelique Kunst én dwangsom-charlatan Brigitte van Egten, onze vriendin Rian hebben beschimpt” zegt de bevriende hacker; DiVanci….

Rian van Rijbroek stelt wel haar boek ‘Unhacked’ in pdf-formaat beschikbaar.