ANALYSE: Boek Angelique Kunst bevat feitelijke onjuistheden!

Na twee weken research zijn onderzoekers nu al op enkele feitelijke onjuistheden gestuit in het boek ‘Er is er hier maar één de baas’ van onderzoekscharlatan Angelique Kunst. Daarnaast zijn de experts van mening dat Kunst in hoge mate de privacy geschonden heeft van de huidige levenspartner van Gerard Sanderink: Rian van Rijbroek. De schrijfster noemt Rian van Rijbroek bij voortduring ‘cybercharlatan’ en de onderzoekers zijn van mening dat Angelique Kunst zich daarbij niet op feitelijkheden of eigen waarnemingen kan beroepen.

“Als mevrouw Kunst ter zake kundig is dan zouden wij ons kunnen voorstellen dat ze een oordeel kan vellen of en in hoeverre Van Rijbroek een cybercharlatan is; maar in haar boek lijkt zij zich toch vooral te beroepen op de mening of overtuiging van anderen. Daarbij rijst ook nog eens de vraag of mevrouw Kunst op basis van feitelijkheden kan aantonen dat Van Rijbroek daadwerkelijk haar levenspartner ‘in haar macht’ heeft.” zegt een van de onderzoekers. Voor zover bekend is Gerard Sanderink volledig beslissingsbevoegd, niet onder curatele, niet ontoerekeningsvatbaar of zelfs maar onder behandeling. Hij is gewoon dé baas!

“Mevrouw Kunst zou al hetgeen ze nu heeft geschreven 1op1 kunnen projecteren op Mark Rutte, Mark Harbers. Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en veel andere Haagse politici. Dan zou de kritiek op haar boek niet mals zijn. Rutte gooit al jaren ieder berichtje van zijn mobiel, Harbers houd cruciale informatie in het CBR schandaal in de doofpot, Kaag heeft voor zichzelf al een plekje in de hel geboekt en Hugo de Jonge heeft Sywert van Lienden een opdracht van 100 miljoen toegespeeld! Vergeleken daarbij is Gerard Sanderink een koorknaap!

De komende maanden gaat ONRECHT.nl extra resources op de kwestie zetten, vooral ook omdat er cruciale informatie lijkt te ontbreken in het boek.

De advocaat van Rian van Rijbroek, Gino van Tilborg, heeft nog niet gereageerd op de recente bevindingen. Datzelfde geldt ook voor Paul Acda, de advocaat van Gerard Sanderink.

De onderzoekers zijn van mening dat vooral door het uitgelekte FIOD procesverbaal van 8 juni 2021 het fundament onder de totstandkoming van het boek wegvalt, omdat de rol van Brigitte van Egten daarmee veel kwalijker lijkt dan toch nog toe bekend. Daarbij vinden ze het opmerkelijk dat het ‘procesverbaal van bevindingen’ pas zes maanden na het gesprek door beide FIOD rechercheurs is ondertekend. Exact 1 maand nadat Gerard Sanderink werd veroordeeld tot het betalen van bijna twee miljoen euro.

“Van Egten lijkt door haar ogenschijnlijk leugenachtige beweringen, ze was zelf niet aanwezig in Zwitserland, in dat procesverbaal veel sluwer dan mevrouw Kunst ons wil doen laten geloven. De vraag rijst dan of Kunst dit wist of niet. Wist ze het; dan handelt ze mogelijk te kwader trouw, want dan kan het zeker zo zijn dat Van Egten in veel meer ‘verdachte’ situaties persoonlijk de hand heeft gehad. Zo verklaarde Van Egten dat Sanderink niet kon mailen, terwijl ze ooit van een perfecte engelstalige mail stellig beweerde te kunnen zien dat Gerard die had geschreven.

“Baseert mevrouw Kunst haar beweringen in haar boek dat Sanderink niet kan mailen op feiten, of omdat ‘anderen’ dat denken of zeggen?” zegt de adviserend jurist van ONRECHT.nl.