‘Terwijl het CBR ongehinderd jongeren voor honderden miljoenen dupeert (over)focust Tubantia nog steeds op Sanderink’

Jongeren moet soms meer dan een half jaar wachten op een plekje voor een praktijkexamen. De overheid, het CBR, misleid al meer dan 10 jaar onze maatschappij, omdat toen al duidelijk was uit een onderzoeksrapport van SWOV dat er geen verband is tussen het wel of niet volgen van een (te dure) rijopleiding en de verkeersveiligheid. Minister Harbers (VVD) is op de hoogte en ook de volledige D66 fractie. In België betalen jongeren ongeveer eenderde van leeftijdsgenoten in Nederland. Dagblad Tubantia, DPG Media, is hiervan volledig op de hoogte, maar vind het de moeite niet waard. Wel schrijft de krant bijna wekelijks over Gerard Sanderink, alleen maar om hem en zijn levenspartner Rian van Rijbroek te schaden in hun reputatie.

De problemen in ons land gaan veel verder dan een gecorrumpeerde overheid. De persoonlijke keuzes van redacteuren zoals Angelique Kunst en Gerben Kuitert, maar ook van de voormalig hoofdredactrice Martha Riemsma bepalen wie er ‘mee weg komt, en wie niet’. Wie de prooi wordt en wie mag blijven roven…

Ons nieuwe platform wil een ‘roeptoeter’ zijn voor iedereen die, aantoonbaar, niet gehoord wordt door traditionele media. Of dat nu Gerard Sanderink, John de Mol of ouders zijn bij wie het kind, zonder enige rechtsbescherming, uit huis is gehaald.

De initiatiefnemers willen dat het ver-chinezen van onze democratische rechtsstaat een halt wordt toegeroepen. Dat de overheid weer echt dienstbaar wordt, dat het Openbaar Ministerie weer een eerlijke rechtsgang garandeert én dat journalisten bewust worden van het feit dat juist journalisten belangrijk zijn voor het bewaken van onze democratie.

Wij ondersteunen het intitiatief van van CBRClaim.nl om via een massaclaim de overheid, het CBR, te confronteren met de financiële gevolgen van jarenlange misleiding en oneerlijke handelspraktijken in de rijschoolwereld. Daarbij zal het CBR, de Staat, opnieuw de schade moeten vergoeden en die loopt volgens voorlopige raming nu al op tot meer dan 250 miljoen euro.